프로젝트

프로젝트
du-an-10
한국 사용자를위한 체육관 커뮤니티를위한 소셜 네트워킹 응용 프로그램.
du-an-5
한국 시장 전용 온라인 음악 응용 프로그램입니다.
du-an-4
Ứng dụng chat dành riêng cho thị trường Hàn Quốc.
du-an-3
TV와 비슷한 온라인 TV 프로그램을 시청하십시오.
ung-dung-doc-sach-banner
Đây là ứng dụng đọc sách của một nhà xuất bản sách lớn nhất Hàn Quốc (계몽사).
du-an-12
Đây là thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Canada.
du-an-2
Ứng dụng chấm công thông minh cho công ty Hyundai.
du-an-11
Là ứng dụng Mobile app nhằm mục đích quản lý lịch trình, event
home
집에서 즐기는 스파 서비스

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top