홈 스파 웹사이트

클라이언트:
홈 스파 웹사이트
Phát triển ứng dụng web

홈 스파 웹사이트

Customer: Vietnam

Website giúp tiện ích hoá dịch vụ Spa, thay vì khách hàng phải di chuyển quá nhiều nơi để sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau. Với Home Spa, đội ngũ từ nhiều cộng tác viên trên toàn quốc sẽ nhận đơn thông qua website và phục vụ tận nhà theo nhu cầu của bạn.

Thách thức

Giải pháp

Tính năng

Công nghệ

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi không chỉ là trở thành công ty phần mềm hàng đầu tại Việt Nam, mà phải là:

CÔNG TY PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI!

Liên hệ chúng tôi

Scroll to Top